Hoe lees jij de Bijbel? (Deel 2)

Twee weken geleden schreef ik over het licht van de Pinkstergeest. Dat licht dat onmisbaar is om het Woord van God te gaan lezen en te verstaan. Maar wat staat er in de Bijbel over het lezen van de Bijbel? Is dat een Bijbelse opdracht? Wat brengt Bijbel lezen ons, moeders? Vandaag is er onderwijs van Paulus over Bijbel lezen.

Aan de gemeente van Kolosse schrijft hij namelijk: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.’ (Kol. 3:16)

Wat bedoelt Paulus daarmee? Waarom schrijft hij dit? En wat heeft deze tekst ons, moeders, te zeggen?

Wonen

‘Met wie men woont, daar spreek men mee’ zeggen de kanttekeningen bij dit Bijbelgedeelte. Onze man, onze kinderen zijn de mensen met wie we het meest praten. Waar we wonen hebben we onze vaste verblijfplaats*. Daar gaan we met elkaar om. Paulus zegt: ‘Zo moet het woord van Christus ook niet ver weg zijn.’ Daar moeten we niet af en toe over denken. Nee, het moet net als je woonplaats zijn: je bent er iedere dag, je verlangt er steeds naar, je hebt er helemaal thuis.

Woont dit Woord ook in ons? We praten vaak over de dominee of over de mensen in de kerk, maar hebben we het ook over het Woord van Christus? Is dat belangrijk in ons leven? Is dat waar het ons echt om gaat, als we op zondagmorgen naar de kerk gaan? Is dat wat we zoeken, waar we naar verlangen, als we in onze persoonlijke Stille Tijd onze Bijbel openen?

Het Woord woont er niet

Als dat nu niét zo is, als je hart nog niét veranderd is en je geen liefde tot de Heere voelt in je hart. Als je de Heere Jezus nog niet hebt leren kennen als de Verlosser van je schuld, waarvoor wij ‘de eeuwige dood hadden moeten sterven’, dan ligt hier ook een boodschap voor je. De Heere bekeert mensen niet in hun slaap. Daar bedoel ik mee: Hij roept zondaren door Zijn Woord. Hij wil dat wij Hem leren kennen door Zijn Woord. Hij spreekt tot ons door Zijn Woord. We zoeken zo vaak op de verkeerde plek. In onze eigen goede werken bijvoorbeeld. Dat we ons leven beteren, anderen helpen, minder zondigen, dat maakt ons hart niet anders. De profeet Jesaja klaagde er al over: Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.(Jes. 55:2).

Als moeder zijn we veel thuis. Als het goed is, is ons huis een fijne plek. We kennen elk hoekje en gaatje. We zijn er elke dag en daar zitten we niet alleen om rond te kijken, nee we werken er. Wat een mooi beeld is deze tekst dan voor ons, moeders! Niemand kan zo goed begrijpen wat het is om ergens te wonen dan wij. Als het Woord van God in ons woont dan verlangen we ernaar, dan werken we ermee, dan zijn we er elke dag.

Vermanen

Het tweede gedeelte van de tekst zegt:  leert en vermaant elkander. Dat wordt gezegd tegen de gemeente. Geldt dat dan niet voor ons? Is onze taak, als moeder, niet voor een groot deel het leren en vermanen van onze kinderen? Maar wat leren we onze kinderen dan eigenlijk? We gaan vaak zo op in ons ‘kleine verhaal’. We helpen onze kinderen met hun schoolwerk. We maken ons zorgen om hun sociale vaardigheden en oefenen daarmee. We houden hen voor hoe belangrijk het is om goed hun best te doen, zodat ze later een baan kunnen krijgen die bij hen past. Maar wat is het belangrijk dat we onze kinderen leren en vermanen over Gods Grote Verhaal. Het Verhaal van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Het verhaal van het plan dat de Heere van eeuwigheid gehad heeft met de wereld. Het verhaal over onze val, onze verlorenheid, maar ook de verzoening die er is door het bloed van de Heere Jezus. Het verhaal van Jezus’ laatste opdracht en belofte aan Zijn discipelen:  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. (Matth. 28: 19 en 20)

Om onze kinderen te kunnen leren en vermanen vanuit de Bijbel, over het Grote Verhaal, het eeuwigheidsperspectief, met hoop en verwachting, moet het Woord in ons wonen. Dan kunnen we er pas echt van uitdelen aan onze kinderen.

Zingen

Paulus noemt bij het Woord van Christus dat in ons wonen moet in één adem het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingen is dus onlosmakelijk verbonden met Bijbel lezen. Het is, ook voor drukke moeders, die geen uur de tijd hebben om de Bijbel te lezen, een goede manier om toch met het Woord bezig te zijn. Zingen kan tijdens de strijk, terwijl je op de fiets naar school zit en als je onder de douche staat. Zelfs als je niet hardop kunt zingen, op het schoolplein of in een wachtkamer, kan er een loflied in je hart zijn. Voel je je bedrukt? Heb je zorgen? Of vraag je je af of je ooit Gods stem nog zult horen? Zing Zijn Woord! Waar gezongen wordt kan de duivel niet zijn.

Als het Woord van Christus rijkelijk in je hart mag wonen vloeit dat loflied er vanzelf uit. Als de Heere tot je spreekt in Zijn Woord en je iets mag zien van Hem, die Zichzelf wilde geven tot een offer voor de schuld, dan kan je soms van harte zingen: ‘Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal ’t schoonste lied van Ene Koning zingen!’ En: ‘Wat zal ik met Gods gunsten overlaân, die trouwe Heer’ voor Zijn gena vergelden?’

Bijbel lezen

Paulus geeft dus de opdracht dat het Woord van Christus in ons hart moet wonen, dat we anderen (onze kinderen in de eerste plaats) eruit moeten leren en vermanen, en dat we ervan moeten zingen. Lieve moeder, open dan je Bijbel. Of het Woord nu al in je hart woont of niet, of je ernaar verlangt of niet, of je het begrijpt of niet. Het Woord van God is de enige weg tot Hem. Lees het dagelijks met het gebed: Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet (Ps. 119:18).

 

 

*In dit artikel zijn gedachten en citaten opgenomen uit een preek van ds. W. Visscher over Kolossenzen 3:16 (Bron)

Over 2 weken deel 3: Hoe lees jij de Bijbel? Met praktische handreikingen om meer tijd te vinden voor het Woord van God in het leven van elke dag.

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

7 comments

 1. Marjet says:

  Hartelijk dank voor je onderwijs, Elise! Ik heb er heel veel aan en de Heere is het zo waard om onze tijd te krijgen!

  Groetjes van Marjet.

 2. Annemarie Ridderhof says:

  Ha Elise,
  Stille tijd en elke dag lezen in het Woord is zo belangrijk en geeft zo’n zegen. Dat kan niet genoeg benadrukt worden: zeker ook voor ons moeders, ook al hebben we het druk! Heel mooi wat je schrijft!
  Hartelijke groet, Annemarie

Geef een reactie