Leer je kind zélf Bijbellezen en bidden

Wat zou je nu écht graag willen dat je kinderen geleerd hebben als ze na 18 of 20 jaar je huis verlaten? Het is een vraag die wij onszelf geregeld stellen. Al toen onze kinderen nog heel klein waren wisten we het: het allerbelangrijkste wat onze kinderen in dit leven kunnen leren is de vreze des Heeren, het geloof in de Heere Jezus. Maar we voelden het ook: dat kunnen wíj onze kinderen niet geven.

Toch geeft de Heere Zelf in Deuteronomium 6 aan ouders de opdracht: En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

Godsdienstige opvoeding: steeds een stapje verder

Eén van de vele vaardigheden die wij onze kinderen wél kunnen leren, is het persoonlijk Bijbellezen en gebed. Dat gaat niet ineens, maar stapje voor stapje:
~ Vanaf het begin bidden we voor ons pasgeboren kindje terwijl het in onze armen ligt.
~ Later nemen we de handjes van onze dreumes in de onze.
~ Een peuter leert onze woorden na te zeggen en luistert naar verhalen uit de kinderbijbel.
~ Een kleuter leert al eenvoudige vragen te beantwoorden over een Bijbelgedeelte.
~ En dan komt het moment dat kinderen kunnen leren om zélf de Bijbel te lezen en zélf te bidden.

En... om daar een vaste, goede gewoonte van te maken. Een goede gewoonte voor het hele leven!

Is het belangrijk dat kinderen al jong leren om zelf stille tijd te houden?

Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken (Spreuken 22:6).

Salomo wist het: als je kinderen graag een vaardigheid mee wil geven voor hun leven, dan moet het al jong tot een goede gewoonte gemaakt worden.

We leren onze kinderen al jong tanden poetsen, beleefd zijn en rechts fietsen op straat. We leren hen ook dat het belangrijk is om de Bijbel te lezen en te bidden. Maar veel ouders vinden het lastig om hun kinderen te leren hoe ze de Bijbel begrijpend te lezen en zelf een moment van stille tijd vorm en inhoud kunnen geven.

Mijn man en ik zien het als onze opdracht om onze kinderen op te voeden in de vreze des HEEREN. Maar zélf de Bijbel lezen, leren begrijpen wat er staat en wat het betekent en zelf bidden, dat zijn best moeilijke dingen voor kinderen. 's Avonds voor het slapen gaan lezen onze kinderen de Bijbel met een dagboekje. Ik zou ze graag willen leren om de dag te beginnen met Bijbel lezen en gebed. Zelf heb ik dat als kind niet geleerd en zou het onze kinderen graag willen meegeven. We zijn er wel eens mee begonnen, maar hielden dat niet vol. Zou je niet iets kunnen ontwikkelen waarmee we onze kinderen kunnen leren hoe ze zelf stille tijd kunnen houden?
Caroline
Moeder van 4

Mijn reis door de Bijbel - Gids voor stille tijd voor kinderen

Deze methode helpt je kinderen om zelf stille tijd te houden. Ze leren over stille tijd. Maar omdat kinderen leren door te doen, gaan ze in een jaar tijd elke dag een stukje lezen langs de rode lijn van de Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Er is geen uitleg over het Bijbelgedeelte, maar elke dag een vraag of korte opdracht die je kind helpt om zelf over het Bijbelgedeelte na te denken en beter te leren begrijpen wat er in de Bijbel staat. Het is ons gebed dat kinderen zo de goede gewoonte van stille tijd mogen ontwikkelen, en dat de Heere er Zijn eeuwige zegen over wil geven!

Hoe werk je met 'Mijn reis door de Bijbel'?

'Mijn reis door de Bijbel' bestaat uit 2 delen, elk voor een half jaar hulp bij stille tijd. Er is voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen en een vraag of opdracht.

Ongeveer eens per 4 weken is er een werkblad met een stukje uitleg over stille tijd. In 12 werkbladen leren kinderen heel praktisch over stille tijd.

Bijvoorbeeld:
~ Hoe kun je de Bijbel zelf lezen en beter leren begrijpen?
~ Hoe kunnen we bidden?
~ Wat staat ons in de weg om onze stille tijd te houden?
~ Hoe herken je afleiding en wat doe je daarmee?

Je kunt kiezen uit een digitaal abonnement of een abonnement waarbij je de routeboekjes geprint in de brievenbus ontvangt.

Jouw rol als ouder

'Mijn reis door de Bijbel' is bedoeld om kinderen te leren zelfstandig de Bijbel te lezen en te bidden. Dat betekent niet dat je als ouders kunt verwachten dat dit in één keer lukt. Aan het begin zul je hier meer bij betrokken zijn. Het is goed om af en toe, bijvoorbeeld elke zondag, met je kind de antwoorden van de week door te lezen. Vraag je kind hoe het gaat en wat hij fijn of lastig vindt. Wees betrokken. En kost het je kind moeite, of gaat het niet goed? Bemoedig hem, lees een stukje samen en bid er samen voor. De betrokkenheid van ouders bij hun kinderen is heel belangrijk.

"Let erop dat uw kinderen de Bijbel regelmatig lezen. Leer hen Gods Woord als dagelijks voedsel voor hun ziel te beschouwen, als iets dat noodzakelijk is voor de gezondheid van hun ziel. Ik weet best dat u dit tot niets meer dan een vorm kunt maken maar het is niet in woorden uit te drukken hoeveel zonden door een vorm afgeweerd kunnen worden." J.C. Ryle, de plichten der ouders

Dit vindt je in 'Mijn reis door de Bijbel'

Over deze vragen leer je in dit routeboekje:

 • Waarom lees je de Bijbel?
 • Wat is stille tijd?
 • Waarom is stille tijd houden belangrijk? 
 • Welke tijd en welke plaats is geschikt voor jouw stille tijd?
 • Hoe kun je bidden?
 • Moet je stille tijd echt stil zijn?
 • Waarvoor dank je de Heere?

 

Elke dag lees je een stukje uit de Bijbel. Deze routekaart wijst je de weg:

 • Van de schepping tot Abraham
 • Van Abraham tot David
 • Van David tot de Babylonische ballingschap
 • Van de ballingschap tot de geboorte van de Heere Jezus

Je leert:

 • Tien manieren om over een Bijbelgedeelte na te denken

 

Over deze vragen denken we na:

 • Wat kan je in de weg staan om stille tijd te houden?
 • Hoe herken je afleiding tijdens je stille tijd en hoe ga je daar mee om?
 • Hoe kun je elkaar helpen?

 

Elke dag lees je een stukje uit de Bijbel. Deze routekaart wijst je de weg naar:

 • Een nieuw begin (het leven van de Heere Jezus)
 • het Woord voor de wereld (de Handelingen der apostelen en de brieven)
 • naar een blik op de toekomst (de Openbaring aan Johannes)

'Mijn reis door de Bijbel' is op 2 manieren te verkrijgen:

Digitaal (€6,99 per deel)

Bij je aankoop krijg je meteen toegang tot het document, dat je zelf kunt printen. Een kleurenprinter is niet nodig. Dit boekje mag je meerdere keren printen voor gebruik in je eigen gezin. Delen met anderen is niet toegestaan.

Per post (€13,95 per deel)

Ontvang 'Mijn reis door de Bijbel' in de brievenbus! De boekjes zijn geprint in aantrekkelijke kleuren en voorzien van een metalen ringbandje, zodat het makkelijk openvalt. Tip: bestel beide deeltjes in één keer en bespaar verzendkosten

Als vervolg op 'Mijn reis door de Bijbel' verschenen:

Nu! Tot eind december 20% korting op alle Bijbelleesboekjes

Veelgestelde vragen over 'Mijn reis door de Bijbel'

Dat is afhankelijk van het leesniniveau van een kind. De vragen en opdrachten zijn goed te doen voor kinderen vanaf 7 jaar. Het is wel belangrijk dat het lezen van de Bijbel niet al te veel inspanning van een kind vraagt. Gemiddeld worden er 6 verzen per keer gelezen. Bij het bedenken van de vragen en opdrachten is rekening gehouden met kinderen van 7-12 jaar oud. 

Ja. 

‘Mijn reis door de Bijbel’ is de tweede druk van ‘Route 2020’ met een nieuwe titel. 

Er zijn twee verschillen met de eerste druk:

 • De inhoud is nu over twee delen i.p.v. over 4 deeltjes verdeeld. 
 • De boekjes worden niet meer als abonnement aangeboden, maar in losse verkoop per product.

Geen probleem! Het is juist goed als kinderen leren om de dag te beginnen én te eindigen met Gods Woord. Je kind zou ‘s morgens ‘Mijn reis door de Bijbel’ kunnen gebruiken en ‘s avonds het dagboekje bij de Bijbel, of andersom. Zo leert hij zelf de Bijbel te onderzoeken én krijgt hij uitleg bij de Bijbel. 

In de routeboekjes worden meestal alleen tekstverwijzingen gegeven, die kinderen zelf kunnen opzoeken. Je kunt dit boekje dus bij elke Bijbelvertaling gebruiken. Als er een tekst geciteerd wordt, zal dat voornamelijk uit de Statenvertaling zijn. 

In een dagboek wordt uitleg en een toepassing gegeven bij een Bijbelgedeelte dat gelezen wordt. De ervaring leert dat de nadruk dan soms komt te liggen op het dagboekstukje, in plaats van op de Bijbeltekst. ‘Mijn reis door de Bijbel’ wil dat omdraaien. We lezen een stukje uit de Bijbel en willen kinderen leren om dat zelf te begrijpen, te interpreteren en toe te passen, uiteraard met hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de Bijbel met uitleg. 

Als je kiest voor de digitale versie heb je een printer nodig en een mapje (A4 of A5) waar je het boekje in kunt bewaren. 

Het is fijn als kinderen de Bijbel met uitleg kunnen gebruiken. Soms zal er worden verwezen naar de kanttekeningen, de Heidelberger Catechismus of een Bijbelverklaring. 

 

De methode is ongedateerd. Je kunt op elke willekeurige zondag beginnen.