Het gezin als kleine kerk. In de (Nadere) Reformatie kwam er steeds meer aandacht voor. Vandaag is het onverminderd belangrijk om als gezin stevig te staan in een wereld vol verwarring.

In deze cursus gaan Andrea van Hartingsveldt (www.bijbelsopvoeden.nl) en Elise Pater (www.elkedagnieuw.nl) met jullie als ouders op zoek naar antwoorden. Om jou als ouder te bemoedigen in de roeping die je van de Heere hebt gekregen: je kinderen opvoeden voor Hem.

DSC_0086af

In deze cursus leer je:

5 Modules: 16 lessen in totaal

De online cursus wordt gegeven door Andrea van Hartingsveldt (www.bijbelsopvoeden.nl) en Elise Pater (www.elkedagnieuw.nl).

Er zijn vijf modules, met 3-5 lessen per module. Je zou op een avond een hele module kunnen doorlopen, maar je kunt er ook voor kiezen om één les per keer te doen, net hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Bij elke les zijn een aantal vragen om over na te denken / te bespreken. Bij elke module horen ook één of twee opdrachten die je helpen om de kennis die je hebt opgedaan toe te passen in je eigen gezin.

In vijf lessen onderzoeken we waarom een gezin door Matthew Henry een kleine kerk genoemd wordt en hoe onderwijs, gebed en tucht vorm kunnen krijgen in ons gezin.

Is het karakter van een kind te vormen? Hoe draagt een Bijbelse opvoeding dichtbij het Woord van God bij aan het vormen van het karakter en het geweten van een kind? En hoe kun je hier zelf in je gezin aandacht aan geven?

Deze module bestaat uit drie lessen.

Gedenk- en feestdagen spelen in de Bijbel een belangrijke rol. Hoe gaan wij om met de feestdagen op onze kalender? En op welke manier kunnen we Bijbelse waarde geven aan speciale dagen in het gezin?

In drie lessen denk je hierover na.

Een gezinsmoment is een mooie manier om als gezin bezig te zijn met het Woord van God. Door middel van een objectles en/of creatieve verwerking komt en Bijbels thema tot leven. In deze drie lessen leer je waarom dit zo nuttig is en krijg je praktische ideeën voor het creëren van zulke momenten in je eigen gezin.

We weten allemaal dat het belangrijk is: leren Bijbellezen en bidden. Maar hoe doe je dat nu concreet? En wat als je kind het moeilijk vindt of niet goed volhoudt?

In deze twee lessen krijg je hiervoor praktische handreikingen en met de laatste les sluiten we de cursus af.

"Wat een mooi idee dat er zo'n cursus komt! Wij hebben een opvoedingscursus in onze gemeente gevolgd waarbij één avond over huisgodsdienst ging. We zeiden toen tegen elkaar: daar zouden we veel langer over na willen denken. Eigenlijk is het het belangrijkste deel van de opvoeding."

Veelgestelde vragen

Je kunt zo lang doen over de cursus als je zelf wilt. Als je er graag wat sneller doorheen wilt gaan kun je een hele module per keer doen. Als je niet zo lang de tijd hebt per keer of graag langzamer door de stof heen wilt gaan, kun je één of twee lessen per keer doen.

Je krijgt steeds na een week toegang tot de volgende module. Je kunt deze helemaal zelf inplannen. 

Dit is een online cursus. Als je afgerekend hebt ontvang je een e-mail met inloggegevens voor de cursusomgeving. Daar kun je ook het werkboek downloaden en printen dat je bij deze cursus gebruikt.

Let op: de cursus zal D.V. eind januari 2023 beschikbaar zijn in de online omgeving.

In principe blijft de cursus onbeperkt beschikbaar. Mocht dit in de toekomst anders worden dan ontvang je daarover vooraf bericht.

Deze cursus richt zich met name op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar ook gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden kunnen hiermee aan de slag.

We hebben in de cursus gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

Nee, de cursus is in eerste instantie bedoeld voor de ouders / opvoeders. Bij voorkeur doe je de cursus als echtpaar samen, maar natuurlijk kun je dit ook alleen doen.

De cursus zal D.V. eind januari beschikbaar komen. Je kunt nu alvast bestellen. 

Als je aan de cursus begint kun je deze op je eigen moment en op je eigen tempo volgen. Je krijgt steeds na een week toegang tot de volgende module.