Voorbereidingsweek in het gezin

Aanstaande zondag zal er Heilig Avondmaal in onze gemeente worden gehouden. Wij vinden het fijn om met de kinderen bewust na te denken over het Heilig Avondmaal en voorbereidingsweek te houden in het gezin.

We praten met de kinderen over wat er te zien is in de kerk als er Heilig Avondmaal gehouden wordt. De tafel met de stoelen er omheen. De schaal met brood, de kan met de wijn en de bekers. We herhalen weer eens wat de tekenen van brood en wijn ook alweer betekenen. Maar waarom wordt er Heilig Avondmaal gehouden?

Er zijn een aantal mooie materialen beschikbaar die je kunnen helpen om dit aan je kinderen uit te leggen.

Boeken:

Dit is een voorleesboek voor kinderen van 4-9 jaar. In het boek gaat Tom naar een bruiloft. En zondags is er Heilig Avondmaal in de kerk. Zijn vader en moeder geven daar uitleg over. Het is geen spannend verhaal, maar toch luisteren onze kinderen heel graag naar dit boek. Er staan bij elk hoofdstuk gespreksvragen, zodat je er samen verder over door kunt praten.

 

Dit boek is van dezelfde auteur en vergelijkbaar met bovenstaande, maar bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Er worden wat moeilijker begrippen uitgelegd en de belevingswereld van de vertelling sluit meer aan bij een iets oudere doelgroep dan bovenstaand boek. Beide boeken zijn niet of nauwelijks meer nieuw verkrijgbaar, maar online wel tweedehands te vinden.

 

Een werkboekje waarmee je 14 dagen lang (beginnend op de voorbereidingszondag) in het gezin kunt bezig zijn rondom de betekenis van het Heilig Avondmaal. Er is voor elke dag een bijbelgedeelte om te lezen, met gespreksvragen, waarbij ook aandacht is voor jongere kinderen. De meeste opdrachten, activiteiten en puzzels die erbij horen zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

 

Overige activiteiten

Een gezinsmoment over de betekenis van het Heilig Avondmaal, aan de hand van de Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 35. 

Een filmpje met uitleg over het Avondmaal, met bijbehorende Bijbelgedeelten en liederen om te zingen. 

Een leskist met materialen die je gratis(!) kunt lenen om het onderwerp visueel te maken. 

Een kleurplaat, puzzel en een bijbelleesrooster rond het Heilig Avondmaal.

 

Spreken over het Heilig Avondmaal

Bij jonge kinderen spreek je nog vooral over de tekenen van brood en wijn, en koppel je dat aan het Bijbelverhaal van het Laatste Avondmaal en het lijden en sterven van de Heere Jezus. Lees deze verhalen voor uit de kinderbijbel en zet voorwerpen op tafel die het onderwerp voor kinderen zichtbaar maken.

Bij iets oudere kinderen kan het helpen om de catechismusvragen te bespreken die gaan over het Heilig Avondmaal (zondag 28 t/m 30). Er zijn verschillende boeken op de markt die de catechismusvragen voor kinderen uitleggen of hertalen.

Maar belangrijker dan het overdragen van informatie en het uitleggen van betekenissen, is het spreken over het wonder van het Heilig Avondmaal. Een heilige God, Die zo nabij wil komen bij zondige mensen, door het offer van Zijn Zoon. Dat mag worden herdacht aan de tafel. En daarover mogen we spreken met onze kinderen.

‘Hij mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Het wordt zo bijzonder verwoord in het Avondmaalsformulier:

 • Hij werd vastgebonden, opdat Hij ons zou ontbinden;
 • Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden;
 • Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht (de rechtbank) van God zouden worden vrijgesproken;
 • Hij liet Zijn gezegend lichaam aan het kruis vastspijkeren, opdat Hij onze zonden daaraan zou hechten;
 • Hij heeft daarmee onze vervloeking op Zichzelf genomen, opdat Hij ons met Zijn zegening vervullen zou;
 • Hij heeft Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het kruis, toen Hij riep met luider stem: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Opdat wij tot God zouden genomen, en nooit meer van Hem verlaten worden;

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden (Matth. 5:6). Want Hij ontvangt zondaars en eet met hen (Luk. 15:2).

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

3 comments

 1. Jantine Kats says:

  Dank je wel Elise!
  Je schrijven roept herkenning op. Je overdenkingen en tips (voor in het gezin) rondom het Heilig Avondmaal verlangen om de Heere te dienen. ( Joz 24)

Geef een reactie