De reden dat jij getrouwd bent… die je zelf niet weet

de-reden-dat-je-getrouwd-bent
Dat het huwelijk een instelling is van de Heere Zelf is wist ik. Dat het huwelijk een afspiegeling is van de relatie van Christus en Zijn gemeente, ook. Kort geleden hoorde ik een preek waarin dit heel duidelijk en mooi werd uitgelegd. Bijbelse principes die het wonderlijke doel van het huwelijk benadrukken. Ik deel ze graag met je. Een mooi onderwerp om samen op de bank een keertje over door te praten deze week.

Het huwelijk is Gods eigen werk

Het huwelijk is niet iets wat wij mensen hebben bedacht, maar de Heere Zelf. Vier bewijzen uit de Bijbel:

Het huwelijk is door God ontworpen

In Genesis 2 is het God Zelf, niet Adam, die zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.” (Gen. 2:18). Adam heeft alle dieren namen gegeven en gezien dat ze allemaal samen waren: mannetje en vrouwtje. Maar er was niemand die bij hém paste. De Heere gaat haar Zelf maken, op een bijzondere manier. Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw. (Gen. 2:21, 22a). God maakte haar met het doel om het huwelijk in te stellen, zoals we lezen in vers 24: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. 

God gaf Zelf de eerste bruid weg

In Amerika is het de gewoonte dat de vader van de bruid zijn dochter “weggeeft”, waarbij de woorden worden uitgesproken: “wie geeft deze vrouw aan deze man?” De vader antwoordt: “haar moeder en ik”. Het huwelijk is het werk van God omdat Hij persoonlijk de eerste bruid weg gaf. Nadat Hij de vrouw maakte uit een rib van Adam liet hij het niet aan Adam over om haar te vinden. Hij maakte haar en bracht haar bij Adam. Hij gaf dit heel bijzondere schepsel weg. Adam kreeg haar persoonlijk uit Gods handen. Hier werd een heel nieuwe relatie gevormd, later huwelijk genoemd, die anders is dan welke andere relatie dan ook.

God schiep het huwelijk zoals Hij de aarde schiep, door te spreken

Het huwelijk is niet alleen Gods eigen werk door dat Hij de man en de vrouw maakte en Zelf als Vader de eerste vrouw weg gaf aan de man, maar ook omdat Hij het huwelijk precies zo schiep zoals Hij de wereld maakte: door te spreken. Hij deed dit met de woorden uit vers 24: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. Wie spreekt er in vers 24? Niet Adam, maar de schrijver van Genesis spreekt. Wat zei de Heere Jezus over de schrijver van Genesis? Hij geloofde dat het Mozes was (zoals beschreven in Lukas 24:44) en dat Hij door God geïnspireerd was, zodat wat Mozes zei, Gods eigen woorden waren. In Matth. 2:4-6 zegt de Heere Jezus: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. De Heere Jezus zegt hier dat de woorden uit Genesis 2:24 Gods eigen woorden zijn. Zoals Hij zei: “Er zei licht” en er was licht, zo sprak Hij “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn” en schiep met die woorden het huwelijk.

De verbintenis tussen man en vrouw wordt door God zelf gemaakt

Dit brengt ons bij het vierde bewijs dat het huwelijk Gods eigen werk is. Het “een vlees worden” is een verbintenis, een eenwording, die God Zelf uitvoert. Genesis 2:24 is de instelling van het huwelijk. In Matth. 2:4-6 gebruikt de Heere Jezus deze zelfde woorden om aan te geven dat het huwelijk niet door mensen verbroken kan en mag verbroken worden. Hij voegt er een veelzeggende zin aan toe: Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Als een man en een vrouw hun ja-woord aan elkaar geven en daarmee trouw aan elkaar beloven is dat niet een handeling die voltrokken wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door de predikant. Het is God Zelf die de verbintenis maakt. “Wat God samengevoegd heeft”, dus niet een mens. “Wat God samengevoegd heeft”, dus Zíjn daad, niet de onze. Wat een wonder wordt het huwelijk als we dat beseffen!

Vier bewijzen dus dat het huwelijk Gods eigen werk is,  en dat het huwelijk uit Hem en door Hem is gemaakt. Het tweede deel van de preek laat zien dat het huwelijk ook tot Hem, tot Gods eer is.

Het huwelijk is er tot eer van God

Het huwelijk is niet alleen het werk van God Zelf, het is ook een beeld, een afbeelding van Hem. Het huwelijk is door God ontworpen om Zijn eer te vertonen op een manier die geen andere gebeurtenis of instelling kan evenaren.

Het hoogste doel

De woorden “zijn vrouw aanhangen” en “een vlees zijn” laten zien dat het huwelijk niet bedoeld is als iets van voorbijgaande aard, maar als een heilig verbond, geworteld in verbondsbeloften die elke storm van het leven kunnen doorstaan. Dat wordt duidelijk in Efeze 5. Paulus citeert daar weer Genesis 2:24 en voegt eraan toe: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente (Efeze 5:32). Het huwelijk is dus gevormd naar het voorbeeld van Christus’ relatie met Zijn Gemeente. De Heere Jezus Zelf noemde Zich al op verschillende momenten de Bruidegom (Matth. 9:15, Matth. 25, Joh. 3:29). Hij wist dat Hij Zijn eigen bloed moest geven als bruidsschat om Zijn bruid vrij te kopen. Christus verkreeg Zijn gemeente door Zijn bloedstorting en maakte een nieuw verbond met haar, een onverbreekbaar “huwelijk”.

Dit is het belangrijkste doel van het huwelijk: het verbeelden van de relatie van Christus met Zijn Gemeente. Dit is waarom het huwelijk bestaat. Als je getrouwd bent, is dat de reden dat je getrouwd bent.

Christus zal Zijn bruid nooit verlaten

Getrouwd zijn, getrouwd blijven, gaat niet in de eerste plaats over liefde ervaren. Het gaat eerst en vooral over trouw zijn aan het verbond. Eén van de grootste moeilijkheden met echtscheiding vanuit de Bijbel is dat het een verkeerde voorstelling geeft van Gods trouwverbond. Want Christus zal Zijn bruid nooit verlaten. Er kunnen moeilijk tijden zijn van verwijdering, van vallen in zonden en afvalligheid van onze kant. Maar Christus zal Zijn verbond tot in eeuwigheid bewaren. Het huwelijk is daar een afbeelding van!

 

Deze preek is hier in het Engels te beluisteren of te lezen. Hij maakt deel uit van een serie en ik ben van plan om hier later meer samenvattingen van te maken.

De ringen én de foto werden gemaakt door Henriët Pater, goudsmid.

 

 

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

One comment

Geef een reactie