Maak zó je plan voor 2017!

maak-zo-je-plan-voor-2017
Eerder deze week las je hier over het “moeder-functioneringsgesprek“. Even stil staan bij je rollen in het leven. Hoe gaat het met je man,  je gezin? Wat hebben zij van je nodig? Hoe gaat het met je huishouden, de financiën, je zorg voor anderen, ….? Waar aan wil je werken het komende jaar? Wat wil je proberen vast te houden? En vooral: wat wil de Heere je leren? Wat wil Hij dat je doet in het komende jaar? Ik beloofde al een vervolg om van al die doelen een concreet plan te maken voor het nieuwe jaar. Hierbij!

Beschamend

Deze week ben ik begonnen met het beantwoorden van die vragen. Het maakt me heel, heel ootmoedig als ik kijk naar de doelen die ik had voor het jaar 2016 en wat daarvan terecht gekomen is. En als ik aan de hand van de vragen uit het “functioneringsgesprek” bedenk hoe ik bezig ben geweest in mijn taken, mijn verantwoordelijkheden. Wat was er ongelooflijk veel tekort! Dit valt niet lacherig weg te schuiven. Het helpt me niet om te denken: “ik heb mijn best gedaan”. Maar er is wel een plaats waar we naar toe mogen gaan met alle zonden, alle tekortkomingen richting de Heere, mijn man, de kinderen, familie, buren, vrienden, etc., etc.

En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. (Joël 2:13)

(…) zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. (Jesaja 55: 7)

Plannen

En nu? Als er toch niets van terecht komt, maar geen plannen maken voor 2017? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over plannen maken.

In de Bijbel wordt steeds gewaarschuwd tegen mensen die zonder plan leven:

De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek. (Spreuken 21:5)

Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? (Lukas 14:28)

Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. (Spreuken 16:3)

Maar in de Bijbel lezen we ook waarschuwingen tegen mensen die plannen maken zonder God:

Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. (Psalm 127:1)

Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE bestuurt zijn gang. (Spreuken 16:9)

En nu dan u die zegt:  Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal,  want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. (Jakobus 4:13 en 14)

Hoe dan?

Ik ben een mens van plannen. Heb ik geen plan, dan is mijn dag verloren. Het leven van een moeder (vooral thuis) is vind ik best wel ongestructureerd. Losse afspraken, maar ook veel lege tijd, waarin je geacht wordt zelf je (vele) werk in te delen. Zou ik achter een bureau of aan een bed aan het werk zijn, dan is het veel duidelijker wat me te doen staat, wanneer het klaar moet zijn en wat er precies van me verwacht wordt. Daarbij heb ik ook nog moeite met in actie komen ’s morgens én vind ik huishouden gewoon niet zo leuk. Die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat ik echt een plan nodig heb. Een planning om me eraan te herinneren wat ik graag wil bereiken op een dag, of in een week, en die me helpt om aan de slag te gaan.

Dus: geen goede voornemens en geen planning? Geen optie. Ik word er zelf niet erg gelukkig van en de rest van ons gezin ook niet. Wat we uit de Bijbel leren is biddend onze plannen te maken en te overdenken in het besef dat de zegen en de groei alleen van Hem kan komen.

Zo ga ik plannen dit jaar:
 1. Herzie biddend je prioriteiten;
 2. Maak onder elk van je prioriteiten een lijstje met acties. Hoe je komt aan de ideeën voor acties? Scroll maar eens door de vragen (en je antwoorden) van het moeder-functioneringsgesprek en je komt genoeg ideeën tegen. Bijvoorbeeld onder je huwelijk:
  • Samen 5 boeken lezen over het huwelijk en er samen over praten
  • Elke week een avond vrij maken voor elkaar
  • Concreet bidden voor mijn man en ons huwelijk
  • ….
 3. Als je dit voor al je prioriteiten gedaan hebt, heb je waarschijnlijk tussen de 5 en 10 lijstjes met acties die je graag wilt ondernemen in het komende jaar. Kijk eens goed naar al die acties. Haal de acties eruit die eenmalig of kortdurend zijn (bijv.: uitje met elk van je kinderen apart, of: dochter leren fietsen, of: een zolderverkoping organiseren). Dit worden je maanddoelen.
 4. De acties die overblijven zijn dingen die je het hele jaar door in je week wil inplannen. Maak er een checklist van met lege hokjes erachter en print er alvast een stapel van uit. Houd deze checklist met weekdoelen elke week bij.
 5. Plan eens per week een plan-moment waarop je vier dingen doet:
  1. De afgelopen week evalueren aan de hand van de ingevulde checklist. Lukt het je om al je doelen per week te behalen? Of is je planning niet realistisch? Haal er dan een aantal dingen vanaf die kunnen wachten.
  2. Bekijk je agenda voor de komende week. Moeten er nog dingen geregeld worden? Moet er nog oppas gevraagd worden? Cadeautjes gekocht? Schrijf die dingen eerst op.
  3. Pak daarna je blanco checklist voor de komende week erbij. Plan de belangrijkste acties (de stenen) in je agenda in.
  4. Pak je lijst met maanddoelen en plan ook in wanneer je aan het maanddoel werkt.
  5. Breng de week die voorligt in gebed bij de Heere en vraag om Zijn zegen.

Om het makkelijker én leuker te maken kan je hier mooie printables downloaden voor je maanddoelen en weekdoelen.

 

maanddoelen-en-weekdoelenvoorbeeld-weekdoelen

 

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

3 comments

 1. Marlies Hobo says:

  Hoi Elise,
  Bedankt voor je mooie blog berichten. Het maken van een concreet week- of maandplan is iets waar ik komende tijd mee wil beginnen dus je blog komt op een prima moment!! Dus ik was heel blij met je mooie printables. Maar degene voor de weekdoelen krijg ik alleen met ‘voorbeeld’ erop. Heb je hem ook zonder dat? Dankjewel alvast!!

Geef een reactie