Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Vandaag… Is er weer een nieuwe dag.

Een dag waarop er kapotte knieën zullen zijn waar ik een pleister op moet plakken.
Er zullen ruzies zullen zijn die ik moet uitpraten en wedstrijdjes waarbij ik scheidsrechter moet zijn.
Er zullen verkeerde dingen gedaan worden die ik moet corrigeren, er zal ongehoorzaamheid zijn die ik moet straffen.
Er zullen honderd vragen gesteld worden waarop ik antwoord geven moet.
Er zullen grenzen opgezocht worden die ik moet duidelijk maken.
Er zullen vieze handen, vieze toeten en vieze voeten zijn die ik moet wassen.
Er zal meerdere keren een alarm afgaan alsof er brand is, maar de meeste problemen zal ik met een glimlach en een kus kunnen oplossen.
Er zullen boze buien zijn vandaag die ik er uit moet knuffelen.
Vandaag zullen er bloemen en cadeautjes bij me gebracht worden die ik dankbaar in ontvangst mag nemen.
Er zullen sokken en haarspeldjes kwijt zijn en schoenen en lievelingsspeelgoed dat ik moet opzoeken.
Het huis zal vandaag weer veranderen in een chaos en ik moet zorgen dat er wordt opgeruimd.
Er zullen druppels op de wc-bril en handjes op de ramen komen die ik eraf moet poetsen.
Er zal verdriet zijn dat ik bespreekbaar moet maken en er zal angst zijn waarin ik moet bemoedigen.
Ik moet vandaag inspireren bij verveling en aanmoedigen bij creativiteit.
Er zal iemand slapen die ik moet wakker maken en er zal iemand wakker zijn die ik moet helpen slapen.
Er zullen vandaag verhalen zijn die ik moet voorlezen, veters die ik moet strikken, een vaatwasser die ik moet uitruimen en vieze luiers die ik moet verschonen.
Er zullen herinneringen gemaakt worden vandaag die ik moet bewaren en mijlpalen bereikt worden die ik moet vieren.
Er zal liefde zijn die ik moet beantwoorden.
Schoonheid die ik moet aanwijzen.
Vriendelijkheid die ik moet prijzen.
Gebed dat ik mag uitspreken.
Er zal een Bijbel zijn die opengaat en die ik mag uitleggen.

Er zullen vandaag zonden gedaan worden die ik moet belijden. Er zullen zondaren zijn om lief te hebben. Er zal een Verlosser zijn om te aanbidden. En er zal genade zijn om te ontvangen.

Ik mag vandaag mijn werk doen omdat ik weet dat het Zijn werk is. De Heere gaf ons onze kinderen om heel goed voor te zorgen, te onderwijzen in Zijn wegen. Mijn werk vandaag staat in het grote geheel van Zijn eeuwigdurende liefde voor zondaren.

Vandaag mag ik moeder zijn in de wetenschap dat er een Vader in de hemel is die mij alles geeft wat ik nodig heb: voedsel om te eten, kracht en liefde om mijn werk te doen, een taak om te vervullen en Zijn barmhartigheden die geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is groot! (Klaagliederen 3:23)

1 Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

–  Psalm 121

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

12 comments

  1. Marjet says:

    Ontzettend mooi, Elize! Dit geeft moed en liefde om door te gaan en te leven tot Zijn eer! Dank je wel en veel zegen, groeten van Marjet!

Geef een reactie