Het moeder-functioneringsgesprek a.k.a. goede voornemens voor 2017

functioneringsgesprek
Wat is dat toch met moederschap? Welke andere baan kost zoveel tijd& inzet van je, waar heb je zoveel verantwoordelijkheid, terwijl je het moet doen zonder enige opleiding, zonder diploma, zonder leidinggevende, zonder persoonlijk ontwikkelplan en zonder functioneringsgesprekken? Soms zou ik best eens een functioneringsgesprek willen hebben, net zoals op het werk, maar dan voor mijn leven thuis. De balans op te maken van m’n leven op dit moment: mijn prioriteiten, mijn rol in ons gezin, (vrijwilligers)werk, etc. En feedback krijgen, bijsturen, plannen maken, doelen stellen voor de periode die voor ligt.
Welk moment is daar geschikter voor dan deze dagen tussen kerstfeest en Oud & Nieuw? Doe je mee? Neem dan deze week eens een halve dag, of een paar keer een half uurtje, om met pen en papier bij de volgende vragen stil te staan.

Je prioriteiten

Welke dingen vragen vooral mijn tijd en aandacht? Zijn dat dezelfde dingen die de Heere mij gegeven heeft on m te voeden, te koesteren en te ontwikkelen? Onze levenspot is snel gevuld met zand en kiezels, zodat er geen stenen meer bij kunnen. Die stenen zijn nu juist die dingen waar we graag tijd aan willen besteden, waar we gelukkig van worden, wat onze roeping is. Het zijn meestal niet heel urgente dingen, en daarom passen ze soms niet meer in de “tijd-pot” als er al teveel zand en kiezels in zitten. Gebruik onderstaand potje eens of teken zelf een pot waarin je stenen tekent en schrijf erin wat jouw stenen zijn. Vaak zijn dat dingen die bezinnen of ontspannen, zijn ze gericht op relaties met God en mensen, of zorgen voor jezelf.

Teken ook kiezels en zandkorreltjes en schrijf erbij wat die voor jou betekenen. Zijn er dingen waartoe de Heere je niet geroepen heeft maar die wel je tijd, aandacht en energie opeisen? Zijn er dingen die je moet loslaten? Wat moet er veranderen om je prioriteiten op orde te krijgen?

lege-pot
Je rollen

Als moeder (beantwoordt de vragen voor elk van je kinderen afzonderlijk:)

 • Hoe gaat het met het hart van dit kind?
 • Wat heeft dit kind vooral van jou nodig in het komende jaar?
 • Wat is een speciaal talent van dit kind en hoe kan je helpen dit verder te ontwikkelen?
 • Aan welke karaktereigenschap wil je speciaal aandacht geven om het te helpen ontwikkelen?

Als echtgenote:

 • Wat is de kracht van jullie huwelijk? Hoe kan je dit behouden of uitbreiden?
 • Wat is de zwakke plek van jullie huwelijk? Wat vinden jullie moeilijk? Hoe kan je hieraan werken?
 • Waar kan je je man echt mee helpen in het komende jaar?
 • Voor welke karaktereigenschappen of taken van je man wil je bidden?

Als zus/ dochter/ vriendin:

 • Welke mensen zijn echt belangrijk voor je? Hoe kan je hen dat laten merken in het komende jaar? Maak per persoon een lijstje.
 • Met wie van je familie of vrienden wil je graag een openhartig gesprek voeren, bijvoorbeeld omdat je je zorgen om hen maakt of juist advies wil vragen? Wat houdt je tegen?
 • Welke nieuwe contacten heb je in het afgelopen jaar opgedaan waar je dankbaar voor bent?
 • Welke mensen zouden op je weg geplaatst kunnen zien met het doel om hen te dienen? Hoe zou je dat kunnen doen?

Je andere rollen:

 • Waar sta je in je (vrijwilligers)werk? Ben je blij met wat je doet? Kan je je talenten optimaal benutten? Zo niet, welke mogelijkheden zijn er om daarin verandering te brengen?
 • Hoe gaat het met je huishouden? Heb je een systeem dat werkt? Heb je routines die houvast geven? Maak je een menuplanning? Welke verbeteringen kan je daarin aanbrengen?
 • Is je huis een veilige haven voor jezelf en je gezin? Waaraan merk je dat? Wat helpt daarbij? Wat zou je daar het komende jaar nog aan kunnen bijdragen?
 • Staat je deur open voor anderen? Is gastvrijheid een talent van je? Of moet je daar juist moeite voor doen? Kan je jezelf op dit gebied uitdagen in het komende jaar?
 • Hoe gaat het met je financiën? Waar ben je dankbaar voor als je naar het afgelopen jaar kijkt? Welk financieel doel wil je stellen voor het komende jaar?
Je hoofd, hart en ziel:
 • Hoe ben je bezig met de Heere en Zijn Woord? Lees je dagelijks in je Bijbel? Hoe bid je? Lees je (dag)boeken bij de Bijbel of luister je graag naar een lezing of preek? Ben je lid van een (bijbelstudie)vereniging? Wanneer doe je deze dingen? Zijn dat geschikte momenten?
 • Op welke manier ontspan je? Schrijf concreet op welke dingen je doet (of gaat doen) om te ontspannen en wanneer.
 • Aan welke hobby beleef je veel plezier?
 • Welke boeken wil je lezen in het komende jaar?
 • Wat zou je willen leren?
 • Welke dingen doe je (of wil je doen) om goed voor je lichaam te zorgen?
Functioneringsgesprek? Met wie dan?

Wacht even. Ho! Je mist vast iets in dit verhaal. Een functioneringsgesprek heb je meestal met je leidinggevende toch? En zijn wij moeders niet eigen baas? Klopt. Er is niemand die ons de opdracht geeft om vandaag de koelkast schoon te maken of een persoonlijk gesprekje met je kind te voeren. Toch zijn er twee plaatsen waar ik verantwoording afleg. Bij mijn man als hoofd van ons gezin én beste vriend. Hij is niet alleen hoofdverantwoordelijke en moet daarom weten hoe het met mij en mijn taken gaat, maar hij geeft ook om mij en hij wil graag dat het goed met me gaat. Daarnaast en vooral ben ik verantwoording schuldig in gebed bij de Heere. Hij is is het Die mij het leven gaf, Die mij dagelijks rijk zegent met alles wat ik nodig heb, Die mij mijn taak gaf als echtgenote en moeder. Er is niemand bij wie ik beter kan komen voor een “functioneringsgesprek” dan bij Hem. Als je dus met pen en papier gaat zitten om aan de slag te gaan met de volgende vragen, doe dat dan biddend én praat erover met je man.

Martha en Maria

Dan nog iets. Bezig met prioriteiten, taken en rollen dringt zich onvermijdelijk het beeld van Martha en Maria aan mij op. Martha, hard aan het werk, bezig met (be)dienen van de Heere Jezus en Zijn discipelen, vindt dat Maria haar prioriteiten verkeerd stelt. Zou haar zus haar niet moeten helpen in plaats van daar bij Jezus’ voeten te zitten? Zag ze dan niet hoe druk Martha het had? Kon ze nu echt niet even helpen om alles klaar te maken zodat ze straks samen zouden kunnen luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus? Maria wist toch ook hoe je gasten moest ontvangen in je huis? Dat er een maaltijd gemaakt moest worden? Waar waren haar kennis en vaardigheden over het huishouden, haar rollen en prioriteiten, die ze samen met Martha van hun moeder geleerd had, gebleven? Ongetwijfeld wist de Heere Jezus dit ook allemaal. En tóch… Tóch zegt Hij: Martha, Martha,(…) Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen (Lukas 10:41, 42). Kiezen wij ook het goede deel uit? Ik merk bij mezelf zo vaak dat ik me bekommer om heel veel dingen die allemaal belangrijk en goed zijn… Maar dat het in de plaats kan komen van de omgang met de Heere.

Is het dan nutteloos om je te bezinnen op je rollen, je prioriteiten en taken als vrouw en moeder? Moeten we zeggen: daar gaat het niet om, want maar één ding is nodig? Ook op die vraag is een Bijbels antwoord te vinden. Teksten die ik op plakbriefjes bovenaan mijn to-dolijst heb geplakt:

Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte; dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen. (Efeze 6: 5-7)

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:17)

 

Overspoeld? Te veel informatie? Onhaalbare zaak? Stay tuned, want later deze week lees je hierover meer hier op Elke Dag Nieuw. Graag wil ik je laten zien hoe je je dromen en doelen die je met bovenstaande vragen naar boven hebt gehaald kunt implementeren in die 52 gewone weken waar het jaar 2017 uit zal bestaan (als de Heere het wil en wij het beleven!)

Check ook het artikel van eind 2017 over Terugblikken & Vooruitkijken.

 

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someonePin on Pinterest3Share on Facebook14Tweet about this on Twitter

3 comments

 1. Marjolein says:

  Wat een mooi artikel! Het beeld van de pot kende ik al. Goede vragen om eens bij stil te staan. Ik ga er eens voor zitten! Bedankt voor de inspiratie!

Geef een reactie