Hoe lees jij je Bijbel? (Deel 1)

We weten dat het belangrijk is maar veel van ons, jonge moeders, worstelen ermee. Dagelijks Bijbel lezen. Als je eenmaal tijd gemaakt hebt sla je je Bijbel open maar dan springen er 100 dingen in je gedachten die je nog wil doen of waar je aan moet denken. En wat moet je eigenlijk doen met die open Bijbel? Een hoofdstuk lezen waar je was gebleven, dicht slaan en weer verder gaan? Je hebt het gevoel dat dit anders zou moeten, maar hoe?

Ik begin vandaag met een vraag aan jou. Waarom lees je de Bijbel? En wat denk je er te vinden?

Het kan zo zijn dat Bijbel lezen voor jou iets is dat ‘hoort’, waarvan je weet dat het ‘moet’. Je weet dat de Bijbel het Woord van God is en dat het daarom belangrijk is. Maar je vindt er niets als je leest en daarom voelt het als een plicht, een vinkje dat gezet moet worden op je to-do lijst, iets waarover je vaak schuldig voelt omdat het niet lukt.

Het kan ook zo zijn dat je weet en voelt dat je zonder de Heere geen dag kunt leven. Dat er periodes in je leven zijn dat het je geen enkele moeite kost om de Bijbel te openen (hoewel we mensen blijven en dat niet altijd zo kan zijn). Je merkt dat het Woord van God je levensadem is. Dat je niet zonder Hem kan.

Het grote verschil

Wat maakt dat verschil? Dat is het werk van de Heilige Geest in harten van mensen. Is dat een antwoord dat je niet graag hoort? Omdat je graag jezelf wil veranderen, je leven wil beteren? Er is een veel betere boodschap! Het is pinksterfeest geweest! De Heilige Geest kwam als Trooster naar de aarde en wil Zijn woning hebben in mensenharten. Het was ook Goede Vrijdag. De Heere Jezus gaf Zijn leven als volkomen offer voor de zonden. Het was Pasen. Hij stond op en overwon de dood. En het werd hemelvaart. Hij voer op naar de hemel en opende de toegang tot de Vader voor Zijn kinderen. Hij leeft en regeert ook vandaag! Is er dan een reden om moedeloos te zijn? Wanhoop aan jezelf, maar wanhoop niet aan de Heere!

Ik wil je het Pinkstergedicht van Isaac da Costa niet onthouden:

(te zingen op de melodie van ‘Alle roem is uitgesloten’)

Ja! de Trooster is gekomen,
Jesus ging van de aarde heen!
Jesus, van u opgenomen,
liet, o Kerk! u niet alléén!
De Beloofde werd gezonden,
en de Kracht uit God kwam neêr!
’t Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden!
Heden is het Pinksterfeest!
Looft en dankt den Heilgen Geest!

Looft den Geest! Hij is de Heere
God door God uit God gegaan!
Zingt Hem psalmen! geeft Hem eere!
Roept Zijn Naam uit! bidt Hem aan!
Hem, die gaaf en Gever tevens
uitzendt, en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort!
Looft, o volk! den Geest des levens,
Hem, die schept en wederschept,
dien ge in ’t hart ontvangen hebt!

Looft den God der heilprofeten,
Christus Geest, dien in hem wrocht!
door wien Isrel heeft geweten
wat verlossing ’t wachten mocht!
Die de stenen heeft beschreven
van ’t tientallig Wetgebod;
d’ onontwijkbren eis van God!
Die de schrift heeft ingegeven,
die haar opent en verklaart,
die ons Jesus openbaart!

Trooster! Zalver! Gij zult komen
op ’t gebed, door U verwekt!
Van Uw regens, van Uw stromen
wordt eens d’ aarde gans bedekt!
Liefde en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt!
Noordenwind! o wil ontwaken!
Zuidenwind! doorwaai den hof! —
Heil’ge Geest! U zij de lof!

Lees het derde couplet nog eens. Het is de Heilige Geest die levend maakt, die blinde ogen opent zodat je begrijpt wat je leest en die liefde geeft om Zijn Woord te openen. Bijbel lezen kan dan, door genade, ook een moment van onderwijs, van verootmoediging, van bemoediging, van ontmoeting met de Heere zijn.

 

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

3 comments

  1. Anja says:

    Dank je wel Eline! Het is een groot wonder dat de Heere Zich bekend wil maken aan gewone, nietige mensen door Zijn Woord. Door het met verwachting te lezen, pleitend op Zijn beloften..en dan staat er zoveel in waar je je biddend aan vast mag klampen! Bv. 2 Petrus 1:19 …opdat de morgenster opga in uw harten.
    Persoonlijk lees ik erg graag de HSV, alles komt net wat directer binnen. Evt kijk ik nog even in de Kanttekeningen.
    Ik vind dat je een fijne blog hebt, opbouwend!

Geef een reactie