Gebed voor ons ongeboren kind

Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht (Ps. 102:12).

 

Heere, onze Vader in de hemel,

U zegt in Uw Woord: zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE!
U bent waardig te ontvangen alle aanbidding, heerlijkheid, eer en kracht. Tot U hef ik mijn ziel op.
U bent El-Shaddai, de Almachtige, en El-Elyon, de Allerhoogste. Vervul mij met diepe eerbied voor U!
U bent ook El-Roi, de God die alles ziet. U ziet ook het ongeboren kind, dat in mij leeft.
U hebt dit kindje op een bijzondere wijze wonderbaarlijk gemaakt. Wonderlijk zijn Uw werken!
U ziet dit kind, U kent het, waar het voor ons nog verborgen is. U hebt het Zelf als een borduursel gemaakt.
U hebt alles over dit kind al in Uw boek geschreven. U weet wat de toekomst brengen zal.
Daarom leg ik dit kind in Uw handen, Heere. Het behoort U toe, want kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
Ik dank U voor deze beloning, Heere. Ik dank U dat U mij gekozen hebt om moeder voor dit kind te zijn.
Ik mag dit leven dragen, en als U het geeft het leven geven, dit leven voeden, verzorgen, koesteren, opvoeden en onderwijzen.
Ook dit nieuwe leven maakt Uw genade en geduld weer zichtbaar, omdat wij de dood verdiend hebben. Dank U, Heere, voor zoveel genade!
Heere, geef mij alstublieft de kracht en energie om deze zwangerschap uit te dragen.
Wilt U Uw beschermende handen over mij en dit kindje uitstrekken?
Geef mij in moeite en pijn op U te mogen zien en te ervaren dat ik dit mag doen voor U en niet voor mensen.
En als de bevalling aanbreekt, dan vraag ik U om heel dicht bij mij te zijn. Wilt U mij dekken met Uw vlerken, dat ik onder Uw vleugels mag betrouwen.
Draag mij, Heere, door de golven van pijn en geef dat ik mij eerst en vooral mag vasthouden aan U.
Wilt U ons de vreugde schenken om dit kindje te mogen zien en omarmen, het te mogen leren kennen en op te dragen aan U.
Maar Heere, de geboorte van dit kind heeft een doel.
Wilt U geven dat dit kindje opnieuw geboren zal worden en voor eeuwig U mag toebehoren, tot Uw eer?
Want Uw Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Uw Naam van kind tot kind voortgeplant worden.
Bouw Uw Koninkrijk, ook door dit kindje heen, Heere. Ik geef dit kind aan U, om te werken in Uw wijngaard. Uw Koninkrijk kome!
Wilt U ons de wijsheid geven om dit kindje op te voeden voor U, als Uw handen op aarde.
En als U van ons vraagt om dit kind los te laten, geef ons dan alstublieft de kracht en liefde tot U om dat te mogen doen.
Omdat ik weet dat Uw wegen hoger zijn dan mijn wegen en Uw gedachten hoger dan mijn gedachten.
Uw goedertierenheden hebben geen einde. Uw trouw is elke dag nieuw.

En U Die machtig bent, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, U zij de heerlijkheid door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid.

Amen.

 

 

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
36Tweet about this on Twitter
Twitter

One comment

  1. Anne says:

    Bedankt Elise dat je dit deelt! Ik bid het met je mee voor ons kindje, waar alles voor ons nog verborgen is, kent de Heere dit kindje al. Bemoedigend dat Hij weet van al onze zorgen en van het uitzien, Hij kent ons kindje en ons gezin, Hij is nabij!

Geef een reactie