Een gebed van een moeder bij het nieuwe jaar

Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht (Ps. 102:12).

Heere, onze Vader in de hemel,

U zegt in Uw Woord: zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE!
Wilt U Zich in dit nieuwe jaar alstublieft aan mij bekend maken, zodat ik U mag kennen door Uw Woord, dat een lamp voor mijn voet is en een licht op mijn pad.
Vervul mijn mond met Uw lof, de hele dag met Uw heerlijkheid. Want U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël!
Dank U voor de zegen van het moederschap, Heere. Dank U, dat U mij zoveel hebt gegeven. Dank U voor mijn man, en elk van onze kinderen.
Leer me in dit komende jaar alstublieft om eerst Uw Koninkrijk te zoeken! Bouw Uw Koninkrijk over de hele wereld en in ons huis.
Laat me de dingen zien zoals U ze ziet. Leer me zó te kijken zoals U kijkt, naar mijn man, onze kinderen en iedereen die dit jaar op mijn weg zal komen.
Wilt U vrede geven in mijn hart, in ons huis en in de wereld en het werk van de duivel verstoren.
Ik weet het Heere, dat er geen volkomen vrede zult zijn totdat U terugkomt. Maar Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft de overwinning behaald over de dood.
En daarom bid ik U Heere, of U mij wil leren om Uw wil te doen. Elke dag worden er dingen van mij gevraagd die ik met tegenzin doe. Leer me alstublieft om minder te zuchten en U meer te danken, voor de mogelijkheid die U me geeft om te doen waartoe U mij hebt geroepen. Het moederschap laat me hierin zo zien wie ik ben, Heere. Ik ben zo vervuld van mezelf, zo onwillig en vaak zo ondankbaar.
Leer me meer over mezelf, Heere, en meer over U.
Verander mijn hart, zodat het niet langer de vorm van de wereld heeft, maar gevormd wordt naar het kruis.
Leer me alstublieft in alles afhankelijk te zijn van U. Maak mij als mijn jonge kind, dat mij als moeder in alles nodig heeft. In alle dingen die ik elke dag van het komende jaar zal doen heb ik U nodig en ben ik afhankelijk van Uw zegen. Zonder U kan ik niets doen.
Als er iemand is die mij zal kwetsen of kwaad zal doen, help me dan om hem te vergeven, want U komt de wraak toe, U zult het vergelden. Wilt U me leren om het kwade te overwinnen door het goede.
Vergeef me alstublieft mijn zonden, elke dag opnieuw.
U hebt gezegd: ‘Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen’. Zie, hier ben ik, ik kom tot U, want U bent de HEERE, onze God!
O Heere, U kent mij. U weet hoe zwak ik ben. U weet dat ik alle 365 dagen van het komende jaar U verdriet doe als het aan mij ligt. Ik geef zo makkelijk toe aan allerlei verleidingen. Ik geef aan onze kinderen zo vaak het verkeerde voorbeeld in plaats van hen te leren hoe ze voor U moeten leven.
Leer me alstublieft hoe ik tegen de zonde moet vechten, want deze strijd is niet tegen vlees en bloed.
Leer mij Uw wapenrusting te dragen. Leer me hoe ik moet waken en bidden om niet in verzoeking te komen en hoe ik hierover moet praten met onze kinderen.
Bij U zijn alle dingen mogelijk, Heere! U bent Koning over hemel en aarde. U hebt alle macht en kracht. Uw trouw is ook in dit nieuwe jaar elke dag nieuw. Daarom vraag ik dit alles aan U, in de Naam van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zodat niet ik, maar Uw heilige Naam voor eeuwig zal worden geprezen.

Amen

 

 

 

Bidden met Gods eigen Woorden

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen bidden. Het ‘Onze Vader’ leert ons onze gebeden te vormen en daarvoor mogen we gebruik maken van Gods eigen Woord. Het bovenstaande gebed bestaat bijna helemaal uit woorden uit de Bijbel. Hieronder vind je per regel de tekstverwijzingen. In de Heidelberger Catechismus 46 tot en met 52 vind je veel voorbeelden en tekstverwijzingen om je te helpen je gebeden te vormen naar het volmaakte gebed.

Ik wens je van harte de zegen en nabijheid van de Heere toe voor het nieuwe jaar!

 

Leren bidden met het Onze Vader     Henry, Leren bidden

 

 

 

Ps. 27:8
Matth. 16:17, Joh. 17:3, Ps. 119:105
Ps. 71: 8, Ps. 22:4

Matth. 6:33, Ps. 51:20
Matth. 14:14, Matth. 9:36
Kol. 3:15, 2 Thess. 3:16
Rom. 8:22, 23, 1 Kor. 15: 55-57
Matth. 16:24.
Job 13:23, Psalm 143:8
Rom. 12:2, Gal. 4:19, Gal. 2:20
Jer. 17:5, Ps. 55:23, Spr. 19:21, 1 Kor. 3:6
Rom. 12: 19-21
Ps. 25:11, Ps. 32:5
Jer. 3:22
Psalm 139:1-4,  Jak. 1:12
Efeze 6:12, Efeze 6:13-20, Matth. 26:41

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

4 comments

Geef een reactie