Boeken voor mama

lezen

Op deze boekenlijst vind je de mooiste boeken voor mama!
Ik las ze, dacht erover & genoot ervan. Ik hoop jij ook.

Het spreekt vanzelf dat deze lijst verre van compleet is en regelmatig wordt bijgewerkt. Kom dus gerust nog eens kijken!

 

Theologie
 • Het zien op Jezus, Izak Ambrosius. Geen uitleg is afdoende. Meesterwerk van iemand die duidelijk heel geoefend was in het onderwerp. Geen makkelijk leesboek maar meer geschikt om af en toe een stukje uit te lezen en aan de hand daarvan te oefenen in het overdenken van wie de Heere Jezus is.
 • Leren bidden, Matthew Henry. Ik had al een hele oude uitgave in de kast staan van het praktische gedeelte van dit boek. Het is nu opnieuw uitgegeven, voorafgegaan door drie preken van Henry over het gebed. De opbouw van het gebed wordt behandeld en bij elk onderdeel noemt de auteur vele voorbeelden van het bidden van Gods eigen Woord en betoogt hij de kracht daarvan.
 • Dagelijkse omgang met God, Matthew Henry. Op bol.com nu alleen als e-book te verkrijgen, met het voordeel dat het slechts 7,50 kost. Een bijzonder mooi boekje met praktische handvatten om de dag te beginnen en te eindigen met Gods Woord, en er gedurende de dag mee bezig te zijn. De inhoud van dit boekje is terug te vinden in het voorgaande: Leren bidden.
 • Een hart om Hem te vrezen, Thomas Boston. Een boek dat je op elke bladzijde confronteert met jezelf. Belijden wij onze zonden oprecht met ons hart aan de Heere, of slechts met ons verstand?
 • Stille overdenking, Mary Winslow. Deze moeder van 10 kinderen was 40 jaar en had net haar jongste kind verloren toen ze emigreerde naar Amerika. Eenmaal daar aangekomen hoorde ze dat haar man was overleden. Dit boekje bevat (stukjes van) brieven die Mary schreef aan anderen. Er spreekt volharding, bemoediging en vooral een diep vertrouwen uit in haar Heere. Ze werd geboren in 1774, maar dat maakt deze brieven niet minder actueel.
 • De heerlijkheid van Christus, John Owen. Ook weer: een beetje inspanning gevraagd. Maar wat een mooi boek over de Persoon die Owen duidelijk het meeste lief had: Jezus Christus.
 • De Godvruchtige Avondmaalganger, Petrus Immens. Een bijzonder boek over veel meer dan alleen het Heilig Avondmaal. Om te lezen en te herlezen en je leven naast te leggen. Deze nieuwe editie is heel goed leesbaar.
 • Gods beloften in het persoonlijke leven, ds. C. Harinck. De titel zegt genoeg. Nog niet gelezen, maar zie ernaar uit!
 • Verborgen omgang, Dietrich Bonhoeffer. In het eerste deel behandelt de auteur, die vanwege verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd, het boek Psalmen. Wat is de rol van de Psalmen in de eredienst? Wat is de betekenis van de Psalmen in hun context en voor vandaag? En hoe moeten we omgaan met bijvoorbeeld de wraakpsalmen? Het tweede gedeelte behandelt een onderwerp dat Bonhoeffer na aan het hart lag, het gemeenschappelijk leven als christenen.
 • De eigenschappen des geloofs, dr. Alexander Comrie. Veertien teksten, veertien preken, veertien keer onderwijs over het ware geloof in verschillende eigenschappen. Niet heel makkelijk maar van harte aanbevolen!
 • Met Christus opgewekt, dr. W. van Vlastuin. Prachtig boek dat we momenteel samen lezen voor we naar bed gaan. Elk hoofdstuk geeft betekenis aan de opstanding van Christus voor ons leven nu en in de toekomst.

 

Christelijk leven

 • Leren bidden met het Onze Vader, Rens Rottier. Een kort maar krachtig boekje over de praktijk van het gebed, de gebedsgewoontes van Maarten Luther en de manier waarop het Onze Vader is bedoeld en kan worden gebeden. Met voorbeeldgebeden.
 • Christen-zijn in het dagelijks leven, J.C. Ryle. Hoewel de auteur werd geboren in 1816 is dit boek actueel, onderbouwd vanuit de Bijbel en kerkgeschiedenis & heel praktisch.
 • Duizendmaal dank, Ann Voskamp. Met haar prachtige schrijfstijl neemt de auteur je mee in haar zoektocht naar vreugde en geluk. Confronterend en leerzaam!
 • Bevrijd van jezelf, Tim Keller. Hoewel niet altijd instem met de argumentatie van de auteur heeft hij met dit boek een heel belangrijk onderwerp behandeld: dat Bijbelse nederigheid niet te maken heeft met jezelf liefhebben of haten, maar met jezelf vergeten.
 • Niets moet, alles mag, Kees Roest. Heerlijk duidelijk en praktisch boek dat helpt om gevoelens en gedachten te onderscheiden en daarmee perfectionistische of irrationele te leren herkennen en veranderen. Het is niet zozeer een leesboek als wel een leer- en doeboek. Elk hoofdstuk was voor mij een eye-opener en gaf woorden aan dingen die ik bij mezelf merkte. Iets meer psychologische dan Bijbels, maar met duidelijk christelijke uitgangspunten. Een aanrader!

 

Kerk & zending
 • Kalifaat of de kogel, Marjon van Dalen.
 • Geheime Gelovigen, A. van der Bijl & Aad Janssen,
 • De hoge weg, In de arena, De tweede mijl, De verborgen bron, allen van Isobel Kuhn. Aangrijpende boekjes van een zendelinge in China over moed, geloofsvertrouwen, verdrukking en bevrijding. Niet goed verkrijgbaar meer, maar zelf heb ik ze nog wel op voorraad. Mail even naar elise@elkedagnieuw.nl.
 • Hudson Taylor, De man die God geloofde, Roger Steer. Bijzonder boek over een gewone man met een bijzonder groot geloof in God en Zijn zorg voor Zijn werk en Koninkrijk.
 • Vijf kruisen in de jungle, Elisabeth Elliot.
 • Als het regent in de bergen, Eileen Crossman.
 • In het land van de blauwe boerka’s, Cate McCord. Een boek over getuigen naar moslim-vrouwen in Afghanistan. Nee méér, een boek over getuigen in ons dagelijks leven, op de plek waar we zijn.
 • Vaarwel, Char Ab, Cate McCord. Een indringende roman over de vlucht van een zendelinge uit Afghanistan. Zóveel kan het kosten om Christus’ grote opdracht te volgen: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken…’
 • Ongezien bewijs, Darlene Deibler Rose. De auteur van dit boek werkt als jonge zendelinge samen met haar man vlak voor de Tweede Wereldoorlog in Nieuw-Guinea en komt in een Japans interneringskamp terecht. Een aangrijpend verhaal over zelfverloochening, liefde voor de Heere en Zijn dienst, een nabije omgang met Hem, over getuigen in de moeilijkste omstandigheden en over een vast geloof in een God die niet loslaat.
 • Verhoorde gebeden, Rosalind Goforth. Een kroniek vol gebedsverhoringen, geschreven door een Chinese zendeling en moeder, om niet te vergeten wat God gedaan heeft in hun leven.
 • In het hart van de zending, Huib de Vries. Het levensverhaal van Gert Nieuwenhuis. Leerzaam en bemoedigend om een persoonlijk levensverhaal te lezen dat is doorvlochten met het verhaal over de groei en ontwikkeling van ZGG, het zendingsgenootschap waar de dhr. Nieuwenhuis (voor mij vroeger ‘oom Gert’) jarenlang aan het roer stond .

 

Life Skills/ Ethiek
 • Waardevol leven, R. Seldenrijk. Wat is goed? Hoe kunnen we de Bijbel interpreteren als het gaat om hedendaagse ethische kwesties in de palliatieve zorg en de prenatale zorg? Een heel lezenswaardig boek dat ethische achtergronden en krachtige concrete handvatten biedt.
 • Leven in het zicht van de dood, Jacinta van Harteveld. Boeiend boek over alles wat zich afspeelt in de laatste levensfase van een ernstig zieke. Helpend voor iedereen die daar op wat voor manier dan ook mee in aanraking komt.
 • Helpen bij verlies en verdriet, Manu Keirse. Het boek is niet vanuit Bijbels perspectief geschreven en het gaat dus vooral in op intermenselijke omgang / sociale vaardigheden bij verlies en verdriet. Geen overbodige luxe, omdat dit voor veel mensen spannend is. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Of kan ik maar beter helemaal niets laten horen? Dan doe ik het ook niet fout… Hoewel een heel behulpzaam en goed geschreven boek wacht ik nog op de dag dat er een dergelijk boek geschreven wordt dat ingaat op het troost bieden aan de hand van de Bijbel.
 • De kracht van kwetsbaarheid, Brené Brown. Een eye-opener over het belang van open kwetsbaar durven zijn. Ik schreef hier over mijn visie op deze theorie, vanuit de Bijbel.
 • Pro-life?, Randy Alcorn. Een overtuigend betoog dat duidelijk maakt waarom elk ongeboren leven bescherming nodig heeft.

 

Geschiedenis / non-fictie
 • Sterrekinderen, Clara Asscher-Pinkhof. Aangrijpende verhalen over de Joodse kinderen van Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Ik las het voor het eerst toen ik een jaar of 13 was en het verdwijnt niet meer van de boekenplank.
 • Te mogen leven!, Johanna Ruth Dobschiner. Het persoonlijke verhaal van een jonge Joodse vrouw die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog overleeft door onder te duiken in een Groningse pastorie. Hier leert zij het Nieuwe Testament kennen en komt zij tot geloof.
 • Het geheime dorp, H.J. van Nijnatten-Doffegnies. Hoewel niet het best geschreven boek dat ik ken geeft het een mooi beeld van moed en naastenliefde rond het geheime dorp, een groep ingegraven onderduikhutten in het bos bij Vierhouten in de Tweede Wereldoorlog.
 • Vallei van liefde, Edna Hong. Weinig boeken over de Tweede Wereldoorlog maakten zoveel indruk op mij als tiener als deze. Aan de hand van het verhaal van Günther, een zwaar gehandicapte jongen die op 6-jarige leeftijd in het gehandicapten-dorp Bethel in Duitsland wordt gebracht, wordt een beeld geschetst van de grote verdrukking van gehandicapten in nazi-Duitsland en de grote liefde en opoffering van de mensen die voor hen instonden. Waar gebeurd verhaal, Bethel bestaat nog steeds.
 • Het geluk van het verloren leven, N.P. Chrapov. Het indrukwekkende verslag van hevige geloofsvervolging in de Sovjetunie, beschreven door een man die na een leven van geloof en standvastigheid stierf in een strafkamp in Siberië.
 • Zij zochten een stad, Lydia Buksbazen. Familiegeschiedenis van een Joodse familie voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een extra bijzonder verhaal, omdat hoofdpersonen Benjamin en Jente Sitenhof, de ouders van de schrijfster, in het getto in Warschau tot geloof in de Heere Jezus kwamen, wat grote gevolgen had voor hun verdere leven.
 • Ik ben 15 jaar en wil niet sterven, Christine Arnothy. Meteen bij de eerste druk werd dit boekje wereldberoemd en bekroond. Een aangrijpend verhaal over een meisje dat in 1944 drie maanden in een schuilkelder in Budapest doorbrengt met haar ouders en vaag bekende buren en wat zich temidden van het oorlogsgeweld afspeelt in deze micro-samenleving. Mijn exemplaar stamt uit 1964 en valt uit elkaar maar ik hoop het te kunnen redden tot onze kinderen het kunnen lezen op hun 15e, zoals ik zelf ook deed.
 • Het pauperparadijs, Suzanna Jansen. Verrassend boek over een vergeten stuk geschiedenis, dat van de Drentse heropvoedingsgestichten, persoonlijk geschreven aan de hand van de familiegeschiedenis van de auteur. Een inkijkje in armoede in ons eigen land in de 19e eeuw met als thema’s wanhoop, waardigheid en het verlangen naar een betere toekomst.
 • Het meisje dat verdween, Els Florijn. Valt niet helemaal onder non-fictie, maar is wel gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een klein Joods meisje dat de Tweede Wereldoorlog niet overleefde.
 • Rode Papaver, Els Florijn. Een ingetogen boek met mooie verhaallijnen over het een jonge vrouw die als verpleegster aan het front gaat werken in de Eerste Wereldoorlog. Intrigerend en pakkend, maar van deze christelijke auteur mis ik wel een duidelijke christelijk-hoopvolle boodschap. En dat is als je het mij vraagt een gemiste kans.
 • Gedragen door de Herder, Huib de Vries.  Het levensverhaal van Erwin Hout, die als student zijn nek brak en sindsdien met een hoge dwarslaesie leeft. Hij werkt, hij is getrouwd en heeft een gezin en in dit boek vertelt hij daarover, maar vooral ook over de trouw van de goede Herder, door Wie hij zich gedragen voelt.
 • Ongepland, Abby Johnson. Een opmerkelijk boek van een vrouw die vertelt over haar weg van jonge student tot directeur van een abortuskliniek en de weg terug… naar God.
 • De vrije slavin, Margaret D. Pagan. Een ontroerend verhaal over een jonge slavin die alles verliest, maar door haar moeder aan God gegeven is. Deze wetenschap draagt haar door het leven. Katherine Ferguson was de eerste zwarte vrouw die een zondagsschool stichtte in New York en haar hele leven gaf voor anderen.

 

(Bijbels / historische) romans
 • Verlangen, Elizabeth Prentiss. Een prachtig boek om te lezen, te herlezen en cadeau te geven, waarin je de 16-jarige Kathy leert kennen die door de jaren en veel dagboekfragmenten heen, volwassen wordt. Als je eenmaal bent gewend aan de enigszins ouderwetse schrijfstijl wordt je meegevoerd in de ontwikkeling van dit jonge meisje tot moeder van een gezin. Behalve over haar vriendschappen, haar karaktertrekken, haar relaties, de dood van haar vader en haar vreselijke schoonfamilie lees je vooral over de weg die de Heere met haar gaat. Door haar dagboekfragmenten maak je van dichtbij mee hoe haar hart verandert, hoe ze zichzelf leert kennen en hoe ze de genade van de Heere Jezus gaat zien en hieruit mag gaan leven. Ze krijgt veel te lijden in haar leven, maar telkens mag ze ervaren dat God haar door die moeilijke omstandigheden wil vormen zoals de Pottenbakker zijn kruiken vormt. Eén van mijn absolute favorieten!
 • De grote verwachting, Rudolf van Reest. Helaas alleen via Marktplaats of rommelmarkten verkrijgbaar. Een prachtig boek over “de volheid des tijds”, de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren. Hoewel zoals ook bij veel andere Bijbelse romans niet helemaal duidelijk is wat fictie en wat non-fictie is, geeft het een heel verhelderend beeld van de tijd van koning Herodes, zijn leven in Jeruzalem en de invloed daarvan op de gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heere Jezus. Geschreven in de jaren ’70 op literair niveau, dus geen boek wat je in 1 avond uit leest, maar (juist daarom!) zeer de moeite waard.
 • Zacharia, keer terug, Ezra, leid mijn volk en Nehemia, bouw op mij, van Lynn Austin. Zoals alles van deze auteur zijn ook deze boeken prachtig geschreven en wordt de Bijbeltekst strikt gevolgd. Het lezen van deze romans werpt een heel nieuw licht op deze bijbelboeken die soms moeilijk te verstaan zijn. Ze worden ook actueler dan ooit, omdat veel van de thema’s uit deze bijbelboeken veel te zeggen blijken te hebben voor ons vandaag.
 • Codex Constantijn en Het Rama-document, Paul Maier. Je kan ze niet Bijbels-historisch noemen want ze zijn niet! gebaseerd op historische feiten. Ik houd echter van deze “wat als” boeken. Wat heeft het voor het christendom te betekenen als er inderdaad een vervolg op het boek Handelingen gevonden zou worden? En wat zou het met mij persoonlijk doen als archeologen zouden beweren het lichaam van de Heere Jezus gevonden te hebben? Spannend van begin tot eind, boeken die je aan het denken zetten over de waarheden in het geloof.
 • Het meisje uit het verscholen dorp, Irma Joubert. Ik lees niet zo heel veel gewone romans, maar dit is zó mooi. De Zuid-Afrikaanse auteur laat je door de ogen van een klein meisje kijken naar de oorlogsgebeurtenissen rond haar ouderlijk huis bij Vierhouten en later in het verscholen dorp, in Arnhem tijdens de Slag en bij de bevrijding in Nunspeet. Ik heb het in één adem uitgelezen. Gewoon prachtig.
 • Als ik mijn ogen sluit, Elizabeth Musser. Bijna alles van Elizabeth Musser kan ik je aanbevelen, en ook dit is weer een parel. Een op het eerste gezicht bizar verhaal over een mislukte moord vanuit het perspectief van de huurmoordenaar krijgt een aantal verrassende wendingen. Het lukt de auteur zelfs om mij steeds meer sympathie te doen voelen voor deze man, die geen makkelijk leven blijkt te hebben. De auteur schrijft uit eigen ervaring over wat een depressie met je kan doen en de diepte van die gevoelens en de gevolgen daarvan raken je als lezer diep. En boek om in één adem uit te lezen.

 

(Geloofs)opvoeding en huisgodsdienst
 • Ruimte door regels, S. Brons-Van der Wekken. Een positief boek vol praktijkvoorbeelden over het liefdevol opvoeden door grenzen stellen. Aanrader voor nieuwe ouders en zij die al een tijdje bezig zijn… Want zijn regels en grenzen niet de onderwerpen waar we zelf vaak mee worstelen?
 • Blozen mag, S. Brons-Van der Wekken. We vragen ons allemaal wel eens af hoe we het onderwerp seksualiteit een goede plaats geven in onze opvoeding. Dit boek staat vol met praktische tips en voorbeelden. Omdat het geschreven is met het oog op kinderen van alle leeftijden is het voor jonge ouders niet altijd herkenbaar, maar alsnog is er genoeg te halen.
 • De weg naar het kinderhart, Tedd Tripp. Zinvol opvoedingsboek met als grondslag het hart van het kind én van de ouders. Zondig gedrag komt voort uit een zondig hart en vraagt om een benadering vanuit het Evangelie, gericht op het hart van het kind. De sterke nadruk die Tripp legt op het aanleren van gehoorzaamheid was voor mij een eye-opener.
 • Moeder zijn en het nog leuk vinden ook, S. Lovejoy Autry & L. Lovejoy Hilliard. Heerlijk boek met herkenbare situaties voor je leven als moeder, met praktische ideeën om meer te kunnen genieten van het moederschap. De Amerikaanse auteurs schrijven geheel vanuit de eigen ervaring en daar moet je van houden, maar het is een blij en inspirerend boek.
 • Gouden gezinsmomenten, Andrea van Hartingsveld-Moree. Een boekje met veel voorbeelden van gezinsmomenten rond Bijbelse thema’s. Praktisch voor wie meteen aan de slag wil met bewust opvoeden bij de Bijbel.
 • Opvoedingsreis deel 1, 2 en 3. Frans en Andra
 • Van feest naar feest, Site van der Gugten e.a. Praktische ideeën voor vieringen van de christelijke feestdagen, maar bijvoorbeeld ook verjaardagen in het gezin. Sommige dingen zijn wat verouderd en niet alles is bruikbaar maar vol mooie ideeën.
 • Een huis voor de Heere, Matthew Henry. Drie preken over het waarom en hoe van huisgodsdienst, die lezen als blogposts die gisteren geschreven zijn (goed, bijna dan).
 • Groot voorrecht van christenkinderen, Jacobus Fruytier. Een 17e-eeuwse visie op de kinderdoop en geloofsopvoeding. Fruytier gaat sterk in op het behoeden van kinderen voor de zonden (met prachtige tijd-gerelateerde voorbeelden) en het inprenten van het goede.
 • De plichten der ouders, Jacobus Koelman. Praktische aanwijzingen voor het “godzalig opvoeden van het nageslacht” voor ouders en leerkrachten.
 • Inscherpen, ds. P. van Ruitenburg. Praktische korte hoofdstukjes over huisgodsdienst en geloofsopvoeding in het gezin. Hoe geef je invulling aan de doopbelofte? Elk hoofdstukje is voorzien van een gespreksvraag en een aantal Bijbelteksten.
 • Opvoeden doe je niet alleen, Paul David Tripp. Een bijzonder lezenswaardig boek dat ons als opvoeders een spiegel voorhoudt. Met welk doel voeden we onze kinderen op? En hoe is het met onze eigen gehoorzaamheid, met ons eigen hart gesteld?
 • Opvoedingsreis, Frans en Andrea van Hartingsveldt. Er zijn drie boeken in deze serie. Deel 1 is ‘Bijbelse opvoeding in de praktijk’. Deel 2 is ‘Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst’en deel 3 heet ‘Bijbelse opvoeding van jonge kinderen’. Praktisch en direct toepasbaar, overal verbonden met het Woord van God.

 

Huwelijk
 • Het Huwelijk, Tim Keller. Een standaardwerk met diepe inzichten met betrekking tot het huwelijk, zowel praktisch als theologisch, omdat het huwelijk een afspiegeling is van de band van Christus met Zijn gemeente.
 • Meer dan Liefde, J.H. Mauritz & E.J. Verbruggen. De ondertitel van dit boek is “Samen bouwen aan je huwelijk”. Het boek is speciaal geschreven voor huwelijkstoerustingscursussen voor stellen die net getrouwd zijn of bijna gaan trouwen. Het is praktisch van opzet met veel herkenbare voorbeelden. Het huwelijk is een instelling van God en daarom moet eraan gebouwd worden. Prima samen “op de bank” te gebruiken.
 • De 5 talen van de liefde, Gary Chapman. Een must-read voor iedereen die gaat trouwen als je het mij vraagt. Op welke manier laat jij je liefde zien aan je man? Hoe wordt jouw “liefdestank” gevuld? En hoe kan je daarin rekening houden met elkaar?
 • Een huwelijk vol liefde, Ed Wheat. Hoewel wat Amerikaans in het enthousiasme dat van de bladzijden spat is dit een heel inspirerend boek over de inzet van man en vrouw in een huwelijk, vanuit Bijbels perspectief. God heeft het huwelijk uitgedacht en daarom moeten we Hem betrekken bij alles wat het huwelijk aangaat.
 • Echtgenoten, Gerry Velema. Een eerlijk en praktisch boek voor christenen dat helpt om samen binnen je huwelijk te praten over seksualiteit.
 • Getrouwd zijn is de hemel niet, Annemarie van Heijningen. Een easy-read met leuke stukjes over het huwelijk, geschreven met een flinke dosis humor.

 

Kookboeken
 • Koken met Karin – Het grote zónder pakjes & zakjes kookboek, Karin Luiten. Voor iedereen die denkt dat koken zonder pakjes & zakjes moeilijk is. Natuurlijk is zo’n zakje in een pan met gebakken vlees en groenten handig, maar als je het leuk vindt om te (leren) kóken (en lekkerder te eten): dan moet je het iets anders doen. Moeilijk is het niet, en Karin maakt het met dit super-overzichtelijke kookboek vol populaire pakjesmaaltijden helemaal een eitje. Je weet wat je eet en het smaakt nar meer!
 • Jamie’s kookrevolutie, Jamie Oliver. Ouderwets goed eten, helemaal zelf gemaakt. In dit kookboek ga je een stapje verder dan met Karin, want je gaat in de weer gaat met een vijzel en een vleesthermometer bijvoorbeeld. Ook dit zijn recepten die iedereen kan maken voor echt comfort-food: rollades, chili, lasagne, dat werk. Leuk koken en overheerlijk eten!
 • Het Genesis Dieet, Gordon S. Tessler. Wat was oorspronkelijk bedoeld als voedsel en hoe kunnen we terug naar koken en eten zoals God dat bedoeld heeft? Het Genesis Dieet is geen kookboek maar maakt je bewust van echt eten, beter voor je lijf en voor de wereld.
 • De broodbijbel, Christine Ingram. Afgezien van de titel een superboek over brood bakken in soorten en maten. Hoewel wij inmiddels eigenlijk elke dag hetzelfde brood bakken… is het een handig naslagwerk voor als we eens wat anders willen.
 • Taart!, Saskya Kuhne & Monica Kuhne. Een echt leuk boek over stapeltaarten bakken, vullen en decoreren. De zoete vormgeving en feestelijke foto’s intrigeren hier ook de jongedames, wat samen bakken een nog leuker feestje maakt.

 

 

Let Op: Sommige van bovenstaande links zijn aangemaakt via het affiliate programma van Bol.com. Als je besluit om via deze link een boek te kopen, krijg ik een klein percentage van de winst.