Biddag in het gezin: ‘Uw Koninkrijk kome’

Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. Omdat we de laatste weken met onze kinderen weer wat meer aandacht hebben besteed aan Bijbel lezen en gebed, willen we de komende biddag niet stil staan bij hoe we bidden, maar bij de inhoud van ons gebed. Voor kinderen is het niet moeilijk om te bedenken waarvoor ze willen bidden, zolang het zichtbaar en dichtbij is. Moeilijker is het om de bede ‘Uw Koninkrijk kome’ concreet voor hen te maken. Daar willen we deze week met hen bij stilstaan.

Wat betekent de bede ‘Uw Koninkrijk kome’ eigenlijk? Waar bidden we dan om?

In zondag 48 van de Heidelberger Catechismus lezen we dat we met deze woorden bidden om drie dingen:

 1. De komst van Gods Koninkrijk in ons hart: ‘Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen’ 
 2. De komst van Gods Koninkrijk in de wereld: ‘Bewaar en vermeerder Uw kerk, verstoor de werken des duivels (..)
 3. De komst van Gods Koninkrijk in de hemel: ‘totdat de volkomenheid Uws Rijks kome waarin Gij alles zult zijn in allen’. 

 

Hoe kan je een gezinsmoment ronde deze bede invullen?

Voorbereiding:

 • Bid of de Heere Zijn zegen wil geven over het onderwijs in jullie gezin
 • Print het onderstaande werkje voor elk kind uit. Knip de verschillende onderdeeltjes los.
 • Zorg voor iets lekkers op tafel. Een gezinsmoment rond de Bijbel mag ook gezellig zijn.
 • Geef elk kind dat kan lezen een eigen Bijbel.

Klik hier om het knutselwerkje te downloaden

Uitvoering

 • Begin met een gesprekje over biddag. Waarom houden we biddag? Waarom is het nodig om een speciale dag apart te zetten?
 • Hoe heeft de Heere Jezus Zijn discipelen leren bidden? Lees hierover uit Matth. 6:9-13 (of vraag een van de kinderen om het gedeelte voor te lezen).
 • Als je kinderen het ‘Onze Vader’ kennen kun je dit gebed hardop met elkaar bidden voor je verder gaat.
 • Leg uit dat je na wil denken over de bede ‘Uw Koninkrijk kome’. Vraag de kinderen wat zij denken dat dit betekent.
 • Geef elk kind het uitgeprinte hart (zie het document hieronder). Leg uit dat de Heere Jezus Koning wil zijn in de harten van mensen. Wat betekent dat? Wat gebeurt er dan met zo’n hart? Hoe is dat in jouw hart? Laat kinderen eventueel intussen het hart inkleuren. (Sommige kinderen kunnen beter luisteren als ze intussen iets doen. Anderen worden daardoor juist afgeleid). Lees Spreuken 23:26 en/of Psalm 86:11 en 12.
 • Geef elk kind de wereldbol. De Heere wil Koning zijn over de wereld. Wat betekent dat? Hoe wordt Gods Koninkrijk in de wereld gebouwd? Lees evt. Matth. 28:19 (de zendingsopdracht). Praat over het zendingswerk. Misschien kennen jullie zendingswerkers. Lees met elkaar een nieuwsbrief van een zendingsgezin. (Als je het tweede werkje ook wil doen, kan je dit onderdeel kort houden en bij het andere werkje verder bespreken).
 • Geef elk kind het laatste plaatje. Praat over het hemels Jeruzalem. Lees erover uit Openbaring 21:1-6. Verlang je naar de dag dat de Heere Jezus terug komt? Wat is daarvoor nodig? Wil je wel dat de Heere Jezus snel terugkomt, of juist liever niet? Hoe komt dat?
 • Laat de kinderen de plaatjes kleuren en op gekleurd karton plakken. Knip de omtrek iets groter uit. Laat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, iets op de achterkant schrijven. Of alleen de kernwoorden (hart, wereld, toekomst), of stukjes van de gelezen Bijbelteksten.
 • Geef de kinderen de kroon en laat deze kleuren, verven en/of versieren. Schrijf op de achterkant: Uw Koninkrijk kome… Bevestig de 3 plaatjes met touwtjes aan de onderkant van de kroon, zodat er een mobile ontstaat.

Wil je concreter met kinderen nadenken over zendingswerk in de wereld en samen daarvoor bidden?

Maak dan met onderstaande plaatjes op een groot blauw vel papier een wereldkaart. Plak er foto’s bij of schrijf de namen op van zendingswerkers. Lees elke week een stukje voor uit een nieuwsbrief, zoek de plaats op waar de zendingswerker woont en bidt met elkaar voor het werk. Je kunt de wereldkaart ook beginnen met de foto van één werker of gezin en uitbreiden als je, bijvoorbeeld in een zendingsblad, iets leest over andere zendingswerkers of -gezinnen.

Lees tijdens het kleuren en knutselen een zendingsverhaal voor. Wij hebben een serie boekjes van Jannie van Donkersgoed-Hoek. Ik vond hier een mooi overzicht met zendingsboeken voor kinderen. Dit is ook een mooie website waar je o.a. kleurplaten en zendingsverhalen kunt vinden.

Klik hier om het knutselwerkje te downloaden

 

De plaatjes van de continenten heb ik hier gevonden.

 

Een gezegende biddag gewenst!

Hoe deel jij dit bericht met je vrienden?Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Facebook
Facebook
12Tweet about this on Twitter
Twitter

3 comments

 1. Denise says:

  Dag Elise,

  Ik lees vaak stil mee op je blog, bedankt weer voor deze post. Mooi om van elkaar te leren. Ik had er nog een boekentip bij: Om het woord (christelijke feestdagen) geschreven door A. Dingemanse. In dit boekje staat ook een opbouwend en leerzaam gezinsmoment over biddag. Er zijn nog meer boekjes beschikbaar van ‘om het woord’ vol met ideeen over gezinsmomenten, echt een aanrader om aan te schaffen!

  Hartelijke groet, Denise

 2. sarina says:

  wat een mooie invulling! je schrijft dat je al een poosje bezig bent over het bidden met je kinderen. zou je daar ook wat over willen schrijven? En heb je over het onze vader van elke bede een gezinsmoment?

  groeten sarina

Geef een reactie